Bland annat: Tyska bönder & 100 procent dödlighet hos möss

Tyska bönder har senaste månaden varit näst i tur med stora protester mot väldigt omänskliga påtryckningar från politiskt och icke folkvalt håll. Kom ihåg: Det är du och allt som lever som är problemet. https://www.spiked-online.com/2024/01/08/germanys-farmers-are-fighting-back-against-green-tyranny/https://www.theguardian.com/world/2024/jan/15/thousands-tractors-block-berlin-farmers-protest-fuel-subsidy-cuts#:~:text=Thousands%20of%20tractors%20block%20Berlin%20as%20farmers%20protest%20over%20fuel%20subsidy%20cuts,-Estimated%2030%2C000%20protesters&text=Thousands%20of%20tractors%20have%20brought,phase%20out%20agricultural%20fuel%20subsidies.Värt att notera är också relativt litet antal människor som protesterar enligt mainstream. Ungefär som när det var ”några tusen” som … Läs mer