Bland annat: Tyska bönder & 100 procent dödlighet hos möss

Tyska bönder har senaste månaden varit näst i tur med stora protester mot väldigt omänskliga påtryckningar från politiskt och icke folkvalt håll. Kom ihåg: Det är du och allt som lever som är problemet. https://www.spiked-online.com/2024/01/08/germanys-farmers-are-fighting-back-against-green-tyranny/https://www.theguardian.com/world/2024/jan/15/thousands-tractors-block-berlin-farmers-protest-fuel-subsidy-cuts#:~:text=Thousands%20of%20tractors%20block%20Berlin%20as%20farmers%20protest%20over%20fuel%20subsidy%20cuts,-Estimated%2030%2C000%20protesters&text=Thousands%20of%20tractors%20have%20brought,phase%20out%20agricultural%20fuel%20subsidies.Värt att notera är också relativt litet antal människor som protesterar enligt mainstream. Ungefär som när det var ”några tusen” som … Läs mer

Kommer ni ihåg? När Falu-kuriren gjorde reklam för vaccinen

Nedan ser ni hur det såg ut när man nådde Falu-kurirens webbplats under en kortare period i mars 2022.Såg aldrig mer detta efter att mailet skickades. Är inte naiv att tro mitt mail gjorde skillnad (nedan). Vilket jag också vid senare tillfälle påpekade i ett nytt mail. Ska man se det nyktert finns förmodligen inte … Läs mer

Länkar – Den digitala pushen, politik, Ukraina, med mera.

Vaccin…https://twitter.com/inversionism/status/1693025709118140733 – Inget nytt alls men ett vaccin för allt. Den tiden har kommit sen en tid. Låter fantastiskt. Tänk bara covid-vaccinens resultat. NATO…https://twitter.com/wyattreed13/status/1692949240585069019 Den digitala pushen…https://www.aclu.org/report/identity-crisis-what-digital-drivers-licenses-could-mean-privacy-equity-and-freedom – Digitala körkort. Kommer påpeka detta tusentals gånger men måste göra så. Bekvämlighet är vad mycket kommer säljas som. I stort varje människa på jorden är skyldiga till … Läs mer

Kommer ni ihåg? Definitionen ändrades

Vad är ett vaccin, vad ska det göra? Det skiljer sig nu från då. Passande nog kom förändringen då allt för många började ställa frågor. Såhär förändrar man ’sanningen’ över tid. Är just därför vår historia lätt faller offer för ’vinnaren’ då denne bestämmer vad som är sant eller falskt. Än lättare är detta i … Läs mer

Lite humor om Covid-vaccin

Tänk att ändå en rätt stor del av världen gick på detta. Men tänk också va många som längs resan droppade av. Med tanke på hur många hål det finns i storyn (helt otroligt) är det egentligen bara media som håller ballongen lite flygande. Med någon typ av konstgjord andning (hm helium). Har all förståelse … Läs mer

Länkar (#1)

Mitt första låt kalla det länkträd. Inget speciellt fokus. Heller inte mycket till kommentering av mig. I detta fall i stort inget alls. Ämnena är tämligen enkla, mycket är också på svenska. Hybrit… https://klimatupplysningen.se/ensidig-journalistik-kunskapslucka-hybrit/https://klimatsans.com/2023/02/11/di-naringsutskottet-kraver-svar-hur-hybrit-kan-fa-elen/https://klimatsans.com/2023/02/09/svd-vill-nu-pausa-hybrit/ Energi i Sverige…https://www.frihetsportalen.se/2023/02/det-standiga-bedrageriet/https://www.youtube.com/watch?v=g3mEF8fFbXo Nordstream… https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-streamhttps://nyadagbladet.se/utrikes/flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdeshttps://www.youtube.com/watch?v=YpBZr9cTlC0&t=525s Svenska staten…https://nyadagbladet.se/inrikes/linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten Gör din egen research.Tack för din tid.

Ledande vaccinolog pressad

Senaste åren har väckt många människor. Många har gjort sin egen research men också öppnat ögon och öron för att något luktar väldigt unket gällande många saker man tog för givet var ’inga problem’ och ’som det ska’ i våran värld. Nu har jag inte hunnit gå in på kliniska studier här på bloggen ännu … Läs mer

Vaccinens effektivitet

Med fokus på vaccin, deras påstådda effektivitet och på ett väldigt kort sätt visa hur det låtit och hur det blivit. Såhär lät det… https://www.youtube.com/watch?v=HJuCmFQCyno – Från USA men man måste förstå hur detta var ett globalt fenomen med exakt samma / liknande budskap. Kommer trumma på trumman många fler gånger men kontaktar man svenska … Läs mer