Länkar (#1)

Mitt första låt kalla det länkträd. Inget speciellt fokus. Heller inte mycket till kommentering av mig. I detta fall i stort inget alls. Ämnena är tämligen enkla, mycket är också på svenska. Hybrit… https://klimatupplysningen.se/ensidig-journalistik-kunskapslucka-hybrit/https://klimatsans.com/2023/02/11/di-naringsutskottet-kraver-svar-hur-hybrit-kan-fa-elen/https://klimatsans.com/2023/02/09/svd-vill-nu-pausa-hybrit/ Energi i Sverige…https://www.frihetsportalen.se/2023/02/det-standiga-bedrageriet/https://www.youtube.com/watch?v=g3mEF8fFbXo Nordstream… https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-streamhttps://nyadagbladet.se/utrikes/flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdeshttps://www.youtube.com/watch?v=YpBZr9cTlC0&t=525s Svenska staten…https://nyadagbladet.se/inrikes/linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten Gör din egen research.Tack för din tid.