Presentationen avgör

Hur man presenterar något har ofta en helt avgörande roll i hur den andre parten ser på saken.

Boken överst är ”How to lie with statistics”. Bill Gates som man numera skämtsamt kan kalla farmer Bill. Mer om det vid tillfälle.
Graf nummer 1.
Graf nummer 2.

Precis som andra sagt: Kan du säga vilken av graferna som representerar en klimatkris?
För att förtydliga visar graferna precis samma sak men presentationen skiljer sig. Vilken presentation ser vi i tex media?

Gör din egen research.
Tack för din tid.

Lämna en kommentar