Länkar (#1)

Mitt första låt kalla det länkträd. Inget speciellt fokus. Heller inte mycket till kommentering av mig. I detta fall i stort inget alls. Ämnena är tämligen enkla, mycket är också på svenska.

Hybrit…
https://klimatupplysningen.se/ensidig-journalistik-kunskapslucka-hybrit/
https://klimatsans.com/2023/02/11/di-naringsutskottet-kraver-svar-hur-hybrit-kan-fa-elen/
https://klimatsans.com/2023/02/09/svd-vill-nu-pausa-hybrit/

Energi i Sverige…
https://www.frihetsportalen.se/2023/02/det-standiga-bedrageriet/
https://www.youtube.com/watch?v=g3mEF8fFbXo

Nordstream…
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
https://nyadagbladet.se/utrikes/flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=flygdata-bekraftar-militarflygplan-utanfor-bornholm-natten-da-nord-stream-sprangdes
https://www.youtube.com/watch?v=YpBZr9cTlC0&t=525s

Svenska staten…
https://nyadagbladet.se/inrikes/linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linda-karlstrom-i-ratten-mot-svenska-staten

Gör din egen research.
Tack för din tid.

Lämna en kommentar