Jordan B Peterson intervju med Judith Curry

Om det nu ens är möjligt att nå en slutsats måste vi väga in alla parametrar. Vi lever i en värld där media, politiker och andra makthavare handplockar några enstaka narrativ och utesluter (censurerar) andra infallsvinklar. Resultatet blir en väldigt onyanserad bild av diverse ämnen. Vi måste brottas med alla tankar för att nå vishet.

Här under följer en intervju med Judith Curry som en gång i tiden var accepterad som / i mainstream.

Gör din egen research.
Tack för din tid.

Lämna en kommentar